Архив Тото 6/49

Архив Тото 6/42

Архив Тото 5/35

Архив Тото 1

Участието в игрите на Българския спортен тотализатор става чрез попълване на тото фиш в един от тотопунктовете, коита са разположени из цялата страна. Попълването на фиша става чрез задраскване на избраната от вас цифра със точка или знака “Х”, като трябва задължително да се използва син или черен химикал. Нямате право да използвате други знаци за отбелязване или да изтривате вече поставени такива. Отбелязани шест или пет числа ( в зависимост от вида игра, която играете) означава една колонка. Фишът има и поле “Абонамент”, като отбелязвайки 2, 5 или 10 в него означава, че фишът ви е валиден за съответно 2, 5 или 10 тиража. Право на участие в игрите на Българския спортен тотализатор имат само пълнолетни дееспособни физически лица.

Наградите в тотото са различни, но могат да достигнат до няколко милиона лева. Общият награден фонд за отделните игри се формира от 50% от всички постъпления от продадени фишове за тях. Наградния фонд се разделя на равни части между всички печеливши групи. Цената за една колонка е различна за различните игри, за 6 от 49 е 0.70 лв., за 6 от 42 е 0.50 лв., за 5 от 35 е 0.40 лв. Печалбите си изплащат от следващия ден на тиража, в който е спечелена печалбата, и трябва да се вземат най- късно 45 дни след датата на тиража. Към печалбите не се начисляват никакви данъци и такси.